สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ เปิดรับสมัคร การสัมมนากฎหมายสำหรับทนายความ เรื่อง บทบาทของทนายความตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ มกราคม 2563 นี้

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ เปิดรับสมัคร การสัมมนากฎหมายสำหรับทนายความ เรื่อง บทบาทของทนายความตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ มกราคม 2563 นี้  ด่วน!!! เหลือเวลาอีกเพียง 2 อาทิตย์เท่านั้น

วันและเวลารับสมัคร : วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 2000 บาท (รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเอกสารประกอบการสัมมนา)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

*** ด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 200 คน เท่านั้น ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ โทร 02-522-7124 ถึง 27 ต่อ 209 – 210 หรือ 02-522-7167