สัมมนาการให้ความรู้เรื่องเครดิตบูโร (7/11/2562)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เรื่องเครดิตบูโร” โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ เปิดโครงการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การให้ความรู้เรื่องเครดิตบูโร” โดยมี นายวงศ์วริศ ดุลยนิติโกศล รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้บริหารสภาทนายความประกอบไปด้วย นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ และนายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ เข้าร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา

ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 275 คน. โดยมี นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.