พบองคมนตรี (19/11/2562)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่อกราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ รุ่นที่ 51 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 2/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร.