การอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความ รุ่น 4 (26/11/2562)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความได้จัดให้มีโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 4 ซึ่งสัปดาห์นี้จะมีการบรรยายในหัวข้อ ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทนายความ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ และนายนรินทร์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ในช่วงท้ายของการอบรม ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ เข้ามาเยี่ยมเยียนและทักทายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้.