นักศึกษา มรภ.ศรีสะเกษ ดูงานสภาทนายความ (27/11/2562)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ, นายพนิต บุญชะม้อย ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ และนายประสิทธิ์ศักดิ์ ฝอยทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ.