ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัคร “การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 32

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัคร “การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 32

 

วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

การยื่นสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง = ยื่นเอกสารและใบสมัครได้ที่ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ชั้น 2 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะครบจำนวน 400 คน (ในวันและเวลาราชการ)

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

 

**รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 400 คน**

***ทั้งนี้ หากมีผู้ยื่นสมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว สภาทนายความ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันที***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-522-7124 ถึง 27, 02-522 7143 ถึง 47 ต่อ 212 – 213 หรือที่อีเมล์ nsa_lct@hotmail.com, notarial@lawyerscouncil.or.th