ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม “การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม “การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download