นายกสภาทนายความและคณะ​ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทนาย​ความอาสา​ประจำสถานีตำรวจภูธร ในพื้นที่ภาค 3

วันที่ 29​ กันยายน 2562 : ​ว่าที่ร้อยตรี​ ดร.ถวัลย์​ รุยาพร​ นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย​ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทนาย​ความอาสา​ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบล​ราช​ธานี, ​ สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ และสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร