ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.45 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ประกอบด้วย นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร.