ประชุมทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (สมุทรปราการ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ : นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นประธานเปิดการประชุมทนายความอาสาประจำส่วนราชการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย โดยมีนายภูมิเศรษฐ พุทธวงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ และนางวรรฤดี ลายเมฆ หัวหน้างานทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ร่วมกล่าวชี้แจงในการปฏิบัติงานในการนั่งเวรทนายความอาสา และการเบิกค่าตอบแทนทนายความอาสา ให้ถูกต้องตามระเบียบของสภาทนายความ การประชุมในครั้งนี้จัดโดย สภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทนายความอาสาได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และรายละเอียดต่างๆ ในการปฏิบัติงานนั่งเวรทนายความอาสา.