เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Legal English Training รุ่น 5

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมหลักสูตร “Legal English Training” หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับทนายความ (Group 1, Group 2)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562

เปิดอบรม : วันที่ 5 มกราคม – 5 เมษายน 2563 (เรียนทุกวันอาทิตย์ ภาคเช้า = บรรยายทฤษฎี, ภาคบ่าย = Workshop) ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*** อบรมรวม 12 สัปดาห์ (72 ชั่วโมง) พร้อมมอบประกาศนียบัตร***

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :

  • Group 1 และ 2 = ทนายความ 12,000 บาท, บุคคลทั่วไป 15,000 บาท

กรอกใบสมัครเข้ารับการอบรม : Download

 

การชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส หลักสี่ เลขที่บัญชี 948-0179-036 (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แนบหลักฐานมาที่อีเมล์ international.sa5900@gmail.com)

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : เบอร์ 093-219-7788 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น.) หรือที่ E-Mail : international.sa5900@gmail.com