นักศึกษา มรภ.เลย ดูงานสภาทนายความ (12/11/2562)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ, ดร.เอกพงษ์ สารน้อย กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และนายสหัส เบญจลาภ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ.