เปิดรับสมัครอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 4

รับสมัครอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 4 รองรับการขยายโครงการทนายความอาสา ประจำสถานีตำรวจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และอำนายความยุติธรรมให้กับประชาชน