ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมถวิล แก้วเจริญ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 และนายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมถวิล แก้วเจริญ มารดาของทนายความปรีชา แก้วเจริญ ณ วัดโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.