สภาทนายความเปิดรับสมัครการสัมมนา เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิชาชีพทนายความ”

สภาทนายความจัดสัมมนา เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิชาชีพทนายความ”

วันเวลาและสถานที่สัมมนา : วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (เยื้องโลตัสหลักสี่-บางเขน)

ค่าธรรมเนียมสมัคร : ค่าสมัคร 1,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบสัมมนา และกระเป๋าใส่เอกสาร)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-522-7167,02-5227124-27 ต่อ 209,210