ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนาย​ความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย​ รุ่นที่ 5

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนาย​ความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย​ รุ่นที่ 5