พิธีมอบหนังสือรับรอง ผู้ผ่านอบรมการทวงถามหนี้ที่ถูกต้องและเหมาะสม รุ่น 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหนังสือรับรอง ผู้ผ่านอบรมการทวงถามหนี้ที่ถูกต้องและเหมาะสม รุ่น 1 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม สำหรับพิธีมอบในครั้งนี้มี นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว.

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปรับประกาศขนาดเต็มได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1kvqmTjMPoKH0th5Qd-wdfe6LG2LIjCkL?usp=sharing