สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ลงชื่อสมัครเป็นทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ กรุงเทพมหานคร โดยช่วงก่อนเริ่มการสอบสัมภาษณ์ นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ พร้อมด้วย ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม กล่าวเปิดการสอบสัมภาษณ์ พูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร.