ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มที่ศาลแพ่ง (แผนกคดีสิ่งแวดล้อม) โดยศาลแพ่งได้มีคำสั่งออกประกาศ เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม