ประกาศรับสมัคร เรื่อง การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 9)

ประกาศรับสมัคร เรื่อง การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 9)

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมคริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download