ประกาศรับสมัคร เรื่อง การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 8)

ประกาศรับสมัคร เรื่อง การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 8)

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส โฮเต็ล  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download