ขอเชิญนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องในวันรพี ในหัวข้อ “บทบาทของทนายความในชีวิตวิถีใหม่”

ขอเชิญนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องในวันรพี ในหัวข้อ “บทบาทของทนายความในชีวิตวิถีใหม่” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download