อบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ รุ่น 52 (18/7/2563)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 52 ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้าและรอบบ่าย รอบละ 180 คน โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวเปิดการอบรมฯ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1/รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการฯ และนายวรยุทธ พูลสุข เลขานุการนายกสภาทนายความ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว โดยการอบรมรอบเช้ามีดังนี้

– เวลา 9.15 – 10.30 น. เป็นการอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทนายความ” โดย พระครูสังฆกิจพิมล วัดชลประทานรังสฤษดิ์

– เวลา 10.30 – 12.00 น. เป็นการอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมมรรยาททนายความ” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

– เวลา 12.10 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวปิดการอบรมฯ และแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการอบรม

จากนั้นการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 52 ในรอบบ่ายมีดังนี้

– เวลา 13.00 – 15.30 น. เป็นการอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมมรรยาททนายความ” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

สำหรับการอบรมนี้ เป็นการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับทราบถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม และศีลธรรมอันดีของวิชาชีพทนายความและผดุงความยุติธรรม เพื่อรับใช้ประชาชน โดยการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความในรุ่นนี้ แบ่งออกเป็นรอบละ 180 คน โดยมี ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1/รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการฯ เป็นพิธีกรร่วมกัน.