ประกาศรายชื่อทนายความอาสาสมัคร ประจำสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (บัญชี 1) (รอบบ่าย)

ประกาศรายชื่อทนายความอาสาสมัคร ประจำสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (บัญชี 1) อบรมวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. (รอบบ่าย) ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ