นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายกสภาทนายความ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายกสภาทนายความ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน