ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร 1 วัน พัฒนาภาษาอังกฤษกฎหมายสำหรับทนายความ โครงการ “Smart Lawyers” ครั้งที่ 3 (บรรยายผ่านระบบ Online โดยโปรแกรม Zoom)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร 1 วัน พัฒนาภาษาอังกฤษกฎหมายสำหรับทนายความ โครงการ “Smart Lawyers” ครั้งที่ 3 (บรรยายผ่านระบบ Online โดยโปรแกรม Zoom)