ประกาศรับสมัคร เรื่อง การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ส่วนกลางและปริมณฑล)

ประกาศรับสมัคร เรื่อง การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ส่วนกลางและปริมณฑล)

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download