ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง เปิดรับสมัคร “การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 34

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง เปิดรับสมัคร “การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 34

 

วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

การยื่นสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง = ยื่นเอกสารและใบสมัครได้ที่ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ชั้น 2 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

สมัครทางไปรษณีย์ = ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส หลักสี่ เลขที่บัญชี 9480179036 ชื่อบัญชี สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งมาที่ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

 

**รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 200 คน**

***ทั้งนี้ หากมีผู้ยื่นสมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว สภาทนายความ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันที***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-522-7124 ถึง 27, 02-522 7143 ถึง 47 ต่อ 212 – 213 หรือที่อีเมล์ nsa_lct@hotmail.com