ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ส่วนกลางและปริมณฑล)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ส่วนกลางและปริมณฑล)

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

*** ปิดรับสมัครไม่รับลงทะเบียนหน้างานเพิ่ม ***