ประกาศรับสมัคร เรื่อง การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 6)

ประกาศรับสมัคร เรื่อง การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 6)

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมศรีวิไล  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download