เปิดรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 10

เปิดรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 10

เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

**เริ่มอบรมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2563**

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download