ประกาศโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (กรุงเทพมหานคร)

ประกาศโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (กรุงเทพมหานคร)