ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1/2563

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1/2563

เปิดรับสมัคร : 13 – 17 มกราคม 2563 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 100 บาท

วันเวลาและสถานที่อบรม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 

***จำนวนรับสมัคร 450 คน***

 

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download

ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download

ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว : Download