ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

 

วันเวลาและสถานที่ : วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download