ประกาศรายชื่อทนายความอาสา ประจำสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ประกาศรายชื่อทนายความอาสา ประจำสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และผ่านการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 และวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563