กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2563

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2563

*ไม่รับลงทะเบียนสอบทางไปรษณีย์ ทุกกรณี
* มาลงทะเบียนสอบด้วยตัวเอง
* ไม่สะดวกมาลงทะเบียนสอบด้วยตัวเอง ให้คนอื่นดำเนินการแทน โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนา

สถานที่สมัคร
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ
249 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220