ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทนายความอาสาสมัคร ประจำสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ (บัญชี 2)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทนายความอาสาสมัคร ประจำสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ (บัญชี 2)