เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Legal English Training รุ่น 5

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมหลักสูตร “Legal English Training” หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้งานด้านกฎหมาย รุ่นที่ 5 (Group 1, Group 2)

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

เปิดอบรม : วันที่ 24 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2563 (เรียนทุกวันอาทิตย์ ภาคเช้า = บรรยายทฤษฎี, ภาคบ่าย = Workshop) ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*** อบรมรวม 8 สัปดาห์ (48 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. พร้อมมอบประกาศนียบัตร***

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :

  • Group 1 และ 2 = ทนายความ 8,900 บาท, บุคคลทั่วไป 12,900 บาท

กรอกใบสมัครเข้ารับการอบรม : Download

 

การชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส หลักสี่ เลขที่บัญชี 948-0179-036 (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แนบหลักฐานมาที่อีเมล์ international.sa5900@gmail.com)

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : เบอร์ 093-219-7788 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น.) หรือที่ E-Mail : international.sa5900@gmail.com