การสัมมนา “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิชาชีพทนายความ”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. สภาทนายความจัดการสัมมนา “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิชาชีพทนายความ” ขึ้น ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิชาชีพทนายความ” โดยมี นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ประกอบด้วย นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน, นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1, นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 7, นายพชร วงศ์วิลาวัณย์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ, นายไพรัตน์ บุญประกอบ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และนายวสันต์ เกตุพันธุ์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ โดยหัวข้อสัมมนามีดังนี้
เวลา 9.30 – 12.00 น. เป็นการสัมมนาในหัวข้อ สัมมนากฎหมายลิขสิทธิ์ภาคปฏิบัติ : การนำสืบพยานหลักฐานการว่าความ และเรียงคำคู่ความ โดย นายตุล เมฆยงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนายนันทน อินทนนท์ หุ้นส่วน (partner) บริษัทติลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากร
ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. เป็นการสัมมนาในหัวข้อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการดำเนินคดีลิขสิทธิ์ในชั้นศาล การว่าความและการแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา โดย นายนันทน อินทนนท์ หุ้นส่วน (partner) บริษัทติลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากร
เวลา 16.30 น. เป็นพิธีการมอบหนังสือรับรอง และกล่าวปิดการสัมมนาฯ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 222 คน โดยมี ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกัน.

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปรับประกาศขนาดเต็มได้ที่ : Download