นศ. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ม.สวนดุสิต ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และนายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ.