ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อที่สภาทนายความ ซึ่งจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เข้าในที่ทำกรสภาทนายความ โดยทางสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ต่างๆ รวมถึงทำความสะอาดและฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคภายในที่ทำการสภาทนายความ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่านที่มาติดต่อสภาทนายความ.