ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ภาณี เพชรเจริญ

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ศาลา 4 วัดจันทร์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยคณะผู้บริหารสภาทนายความ ประกอบด้วย นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ภาณี เพชรเจริญ มารดาของ นางวราภรณ์ ร่างสม หัวหน้างานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสภาทนายความ ทั้งนี้จะมีพิธีประชุมเพลิงในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.