ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง การเลื่อนวันอบรมทนายความอาสาสมัครประจำสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง การเลื่อนวันอบรมทนายความอาสาสมัครประจำสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย