นายกสภาทนายความสั่งการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ มาทำการฉีดพ่นที่บริเวณอาคารที่ทำการสภาทนายความ เนื่องจากมีประชาชนและทนายความมาใช้บริการมากกว่า 300 คนต่อวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 และตั้งจุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้า-ออก อาคารทุกจุด เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อที่สภาทนายความ ซึ่งจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เข้าในที่ทำการสภาทนายความโดยเด็ดขาด และมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ต่างๆ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการที่ปลอดภัยกับผู้มาใช้บริการ
นอกจากนี้สภาทนายความยังได้ใช้มาตรการตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วยการกำหนดจุดบริเวณพื้นที่กั้นระยะห่าง ในการติดต่องานภายในสภาทนายความ โดยจัดแถวระยะห่างบุคคลเกิน 1 เมตร และจัดที่นั่งบนเก้าอี้นั่งสลับกันห้ามนั่งใกล้ชิดกัน เพื่อลดความแออัด และการบริหารจัดการอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งจะช่วยให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ลดน้อยลง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและทนายความผู้มาติดต่องานสภาทนายความ ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของสภาทนายความจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป