สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศปิดรับสมัคร โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 6

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศปิดรับสมัคร โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 6 เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มครบจำนวนแล้ว