สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งตู้ปันสุขหน้าที่ทำการสภาทนายความ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ, ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, นายวรยุทธ พูลสุข เลขานุการนายกสภาทนายความ และคณะกรรมการสภาทนายความ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” บริเวณหน้าที่ทำการสภาทนายความ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ใส่ไว้ในตู้เพื่อให้ประชาชนนำไปบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ซึ่งพบว่า มีผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาโรค COVID-19 มารับบริการจากตู้ปันสุขอย่างต่อเนื่อง ทางสภาทนายความพร้อมเชิญชวน ขอความร่วมมือ หยิบของไปแต่พอดี เพื่อเหลือแบ่งปันแก่คนที่ต้องการรับความช่วยเหลือคนอื่นๆ ต่อไป.