คณะผู้สอน English For Lawyers มอบอาหารแห้งและเครื่องดื่ม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล   นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมรับมอบ อาหารและเครื่องดื่ม จาก นายปัญญา จารุมาศ กรรมการมรรยาททนายความ, ดร.กิตติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ กรรมการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ, นายทอง สีหาวงษ์ อนุกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ, นางสาวจารุ์นันท์ บึงประเสริฐสุข อนุกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ และนางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ คณะทำงานโครงการ English for Lawyers เพื่อนำไปไว้ใน “ตู้ปันสุข” บริเวณหน้าที่ทำการสภาทนายความ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางสภาทนายความพร้อมเชิญชวน ขอความร่วมมือ หยิบของไปแต่พอดี เพื่อเหลือแบ่งปันแก่คนที่ต้องการรับความช่วยเหลือคนอื่นๆ ต่อไป.