ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “ตู้ปันสุข” สภาทนายความ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.10 น. ณ ที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท และอาหาร เพื่อใช้ในโครงการ “ตู้ปันสุข” สภาทนายความ โดยมี ดร.กิตติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ กรรมการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ, นายทอง สีหาวงษ์ อนุกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ, นางสาวจารุ์นันท์ บึงประเสริฐสุข อนุกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ, นางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ คณะทำงานโครงการ English for Lawyers และคณะทนายความอาสา เป็นตัวแทนกลุ่มทนายความที่ได้ร่วมบริจาคเงินและอาหาร มอบให้สภาทนายความนำไปใช้ในโครงการ “ตู้ปันสุข” บริเวณหน้าที่ทำการสภาทนายความ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยทางสภาทนายความพร้อมเชิญชวนและขอความร่วมมือ หยิบของไปแต่พอดี เพื่อเหลือแบ่งปันแก่คนที่ต้องการรับความช่วยเหลือคนอื่นๆ ต่อไป.