สภาทนายความเปิดรับสมัคร โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 6

สภาทนายความเปิดรับสมัคร โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 6

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download