สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งปิดที่ทำการเนื่องในวันพืชมงคล 11 พฤษภาคม 2563

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งปิดที่ทำการเนื่องในวันพืชมงคล 11 พฤษภาคม 2563